למקרה שמגיע לכאן מישהו שלא מכיר אותי, אני דניאל מגן, נשוי לרוית ואב ליובל. היום דוקטורנט בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל, בעבר גם דברים אחרים.